پک کاکتوس طبیعی از مزرعه آقا و خانم کاکتوس با ارسال رایگان به سراسر کشور

هر پک شامل سه عدد کاکتوس و سه عدد کراسولا (برگ گوشتی ها) می باشد. انتخاب این پک ها به گونه ای صورت گرفته تا خریدار از حداکثر تنوع و زیبایی برخوردار گردد.

 

از پکیج های زیر انتخاب کنید و روی تصویر کلیک کنید

پک شماره یک

 

پک شماره دو

پک شماره سه

پک شماره چهار

پک شماره پنج

پک شماره شش

پک شماره هفت

پک شماره هشت

پک شماره نه

پک شماره ده

پک شماره یازده